Store Mosse är Sydsveriges största myrområde med sina nästan åttio kvadratkilometer, och har skapats av landhöjning och tillväxt av vitmossa där det tidigare låg en sjö, under en tidsrymd av tusentals år. Området ligger mellan Gnosjö och Värnamo i Småland, och utnämndes till nationalpark 1982. Det är verkligen fullständigt unikt med så mycket skyddad, orörd och oexploaterad natur i södra Sverige.

Sammantaget ska det finnas cirka fem mil vandringsleder i nationalparken. De är oklanderligt uppmärkta både på kartan och i naturen, och väl underhållna. Några av de kortare turerna är anpassade för barnvagn eller rullstol, de andra går till stor del på smala spänger som är lättgångna men som säkert kan vara hala vid regn eller frost. Det finns också ett naturum med utställningar och information, men det var tyvärr stängt på grund av pandemin vid vårt besök.

Lilla Lövö runt – 6 kilometer

Leden startar vid Kittlakull söder om väg 151, via en gångbro över järnvägen. Här fick vi en första utblick över en del av Store Mosse, som inte bara är stor utan rent av gigantisk! Första delen av vandringen går på spänger över kanten av mossen, där det finns spår av torvbrytningen som pågick ända fram på sextiotalet. När leden delar sig tog vi höger för att gå den motsols, och kom då upp på en av mossens rocknar – ett nytt begrepp för mig. Rocknarna är grusåsar som bildades för cirka 12 000 år sedan, nu bevuxna med mestadels tall och blåbärsris. Efter vändpunkten vid Lilla Lövö går leden ut på mossen igen, mer än två kilometer på spång. Både lättgånget och ansträngande på samma gång, för det gäller att se var man sätter fötterna. Vid sidan av spången varvas dyiga hål med blöt vitmossa och många spännande små växter.

Rundsileshår – Drosera rotundifolia

Kävsjön runt – 12 kilometer

Den här rundslingan kan startas på några olika ställen, bland annat vid parkens hjärta: huvudentrén med naturum vid väg 151 mellan Gnosjö och Värnamo. Även här gick vi motsols, och började därmed vår vandring på spången över det stora gungflyet. Sedan går leden upp på ännu en av rocknarna, där till och med någon liten backe förekom i det i övrigt platta landskapet. Vi åt vår frukost vid en tjärn, i solgasset för att undvika en anstormning av knott. Efter sju kilometer går leden en bit genom vackra hagmarker med betande kor, runt torpstället Södra Svänö som tillhör nationalparken. Sedan är det mosse och tallskog igen, återstående fem kilometer. Jag bedömer att cirka två tredjedelar av leden gick på spång, resten på stig. Själva sjön är ett fredat fågelskyddsområde, men på två ställen utmed leden samt vid naturum finns fågeltorn att gå fram till och upp i. Vacker och omväxlande natur med wow-faktor, och vår mossekvot är uppfylld för resten av året!

Djur och växter på mossen

Det finns ett rikt växt- och djurliv som anpassat sig till förhållandena på mossen. Här häckar till exempel min favoritfågel med det coolaste namnet: vadarfågeln gluttsnäppa. Jag har aldrig sett någon och gjorde det inte denna gång heller; jag är en usel fågelskådare.

Växter är jag bättre på, men jag fick ändå läsa på för att artbestämma en del av dem. Här växer bland annat klibbal, dvärgbjörk och martall, pors, tuvull, tuvsäv och flaskstarr, och hela tjugo olika arter av vitmossa. Den insektsätande växten sileshår var rolig att träffa på, och så klappar mitt hjärta extra för det som blommar, med några exempel nedan.

Rosling – Andromeda polifolia

Tranbär – Vaccinium oxycoccos

Missne – Calla palustris

Vattenklöver – Menyanthes trifoliata

Tältning

Det är tillåtet att tälta enstaka nätter på anvisade platser i parken. En av dessa platser är vid Kittlakull, med närhet till parkering och tillgång till ett prydligt torrdass. Lite oklart dock exakt var det var tänkt att man skulle campa, men vi slog upp tältet nära rastplatsen med ett bord och bänkar. Där fanns ingen ömtålig växtlighet, men ett oavbrutet kvittrande och gökens ko-ko, och en anstormning av knott och mygg som omöjliggjorde stillasittande utomhus. Det finns inget dricksvatten, så tänk på att ta med.

Länk till nationalparkens hemsida: Store Mosse