Snart börjar en ny säsong av serien Vikings. Vet ni att Floke verkligen var en av de första nordborna som kom till Island, och inte bara en rollfigur för Gustaf Skarsgård? Han anlände till Island på 860-talet, tillsammans med tre andra män och några korpar som visade vägen till land.

Inte långt därefter nämns gården Laufás för första gången i skrifter. Idag är Laufás ett friluftsmuseum, beläget cirka 2,5 mil från Akureyri mot Grenivík på norra Island, strax intill där vattendraget Fnjóská rinner ut i Eyjafjörður. Som mest bodde det upp emot 20-30 personer här som sysselsatte sig med lantbruk, fiske och att samla in ejderdun. Husen är traditionella timmerhus täckta av torv. Det finns timmer i byggnaden som daterats till 15-1600-tal, men husen har byggts om och utökats under årens lopp. Den sista ombyggnaden skedde mellan 1853 och 1882, och i det skicket har de bevarats.

Rummen som vetter utåt är förvånansvärt ljusa och inbjudande, utan någon som helst känsla av fukt och instängdhet. Andra passager inom huset ger mer känslan av mörka källargångar. Gammelköket verkar varken ergonomiskt eller välventilerat, och i en senare tillbyggnad finns ett något modernare kök. Bakom de två bortersta gavlarna finns förrådsbyggnader.

Prästens finrum

Sovrum

Från baksidan

Mörka gångar

Gammelköket

Vacker damsadel

Laufás har också fungerat som prästgård i långa tider, med tillhörande kyrka. Den nuvarande kyrkan är byggd 1865, och innehåller bland annat en vacker snidad predikstol från 1698. En ljus och vacker kyrka som fortfarande används, även om prästen bor någon annanstans. Det är intressant att se hur islänningarna levde förr, och ha i åtanke att detta var en av de mest välbärgade gårdarna på norra Island. Enligt Akureyri museum revs det sista bebodda torvhuset i tätorten år 1946. Det låg vid en av infarterna till staden, och paret som bodde där tjänade en slant på att upplåta huset till omklädningsrum för landsbygdsbor som kom till häst långväga ifrån, och ville byta om och fräscha till sig innan de gjorde entré i staden!

Laufás drivs av Akureyri Museum och är öppet från mitten av maj till mitten av september. Inträde för vuxna cirka 100 svenska kronor.