Filitosa på Korsika är en spännande plats. En till synes oansenlig by, men här finns gott om fornlämningar från yngre stenåldern (Neolitikum) och bronsåldern. Man har hittat pilspetsar av flinta, krukskärvor och boplatser, upp till fem-sextusen år gamla.

Det mest iögonfallande är menhirerna från ungefär år 1500 före Kristus. Menhir är en arkeologisk term som används för långa stenar – det är just vad ordet maen hir betyder på bretonska – med mänskliga drag. Den första av dem hittades av den dåvarande markägaren så sent som 1946, och efter flera års utgrävningar är de nu uppe i cirka tjugo stycken som alla finns uppställda i området. Stenarna har rests efter att ha vilat i liggande ställning i många år, fast den exakta ursprungliga positionen är okänd. Syftet med figurerna är också okänt; var de gudabilder eller kanske avsedda att skrämma bort fiender med?

Filitosa ligger cirka fem mil söder om Ajaccio, på Korsikas västra sida. Men nu mäts ju avstånden på Korsika aldrig i mil utan i den tid det tar att köra, beroende på vägens standard och kurvfrekvens, enligt Google maps  1 timme och 13 minuter från Ajaccio. Det kostar 9 euro för vuxna att gå in på området, där det också finns en servering, en butik och ett litet museum.

Länk till den officiella siten: Filitosa

Man med dolken på plats

En förvånad min!

En del stenar liknar mest något annat…

Området med boplatser

Här är både svärd och dolk på plats. I övrigt är han lite fyrkantig.

En bonusbild på en annan menhir, långt från Korsika. Den här filuren stod i Kirgizistan, vid skolgården i Barskoon vid sjön Issyk-kul. Kan man ana ett pipskägg och lite mer orientaliska drag?