Vildmarksleden utgår från Årås kvarn och säteri i Kölingared, 2,5 mil nordost om Ulricehamn, och har funnits med i min planering länge. Vandringen är 8,5 kilometer lång (med en kortare variant på 4 kilometer, där man genar på mitten).  Leden får högsta betyg! Vacker natur och omväxlande terräng, med intressant kulturhistoria utmed vägen. Kanske är det lite pretentiöst att kalla den vildmarksled, men allt är relativt. Det allra mesta är kulturmark, alltså där människan tydligt satt sina spår, men lite vildmarkskänsla får man i tallskogen och på mossen.

Vandringen utgår från parkeringen vid Årås kvarn, som ligger vid ån Tidan mellan sjöarna Jogen och Vållern. Redan här tar vi ett beslut som gör vandringen lite extra äventyrlig: vi går söderut mot sjön, istället för norrut förbi säteriet som är meningen, och vi kommer således att gå hela leden medsols och åt ”fel” håll. Det fungerar, men gör skyltningen lite mer otydlig.  Längre fram visar det sig också att kartan i broschyren jag haft liggande i flera år är inaktuell, och att leden dragits om över mossen. Säker på min förmåga att läsa karta så insisterar jag: ”Jo, vi ska gå vänster här och ta en extra rundtur utmed mossen”.  Vi inser vårt misstag, men lyckas ta oss runt en kilometer med hjälp av några gamla ledmarkeringar på träden, och får se två tranor som extra bonus innan vi är tillbaka på leden. Biten över mossen är extra vacker, här växer bland annat klockljung, och naturen påminner mer om Norrland än Västsverige.

Utmed leden finns flera kulturminnen utmärkta med skyltar. Den första vi kommer till är en varggrop; nu en stor grund grop, men en gång i tiden fodrad med branta träväggar och täckt med ris och ett bete för att fånga vargen. Skylten upplyser oss om att skyldigheten att hålla varggrop upphörde 1864. På andra ställen ser vi resterna av torpställen, numera bara en stengrund i en tät granskog, eller döda ekar som kvävts av granskog som planterades på 60-70-talet. På slutet passerar vi ett 3000 år gammalt gravröse på Kohesterberget. Jag blir riktigt exalterad av alla tankar som väcks; kulturhistoria, tidens gång, landsbygds- och skogspolitik, och mitt vandrarsällskap tackar med en underton av ironi för all livsvisdom som jag delar med mig av!

Med paus för att äta matsäck i solen, flitiga naturstudier och noggrann läsning av alla informationsskyltar så tog vandringen mellan de två-tre timmar som angetts. All info om vandringen (och en aktuell karta!) hittar du här: Vildmarksleden Årås

Delar av området är naturreservat

Utmed Jogen

Vik hädan vinter!

Här går vandringen en bit på en flera kilometer lång ås: Långåsen, som bildades för cirka 10000 år sedan när inlandsisen drog sig tillbaka

Vitamossen – här bröts torv som användes som strö i ladugårdar

Revlummer

Den här eken är cirka 300 år gammal, och växer utan konkurrens av gran.

Imponerande hög, bred och lång stenmur

Årås säteri och kvarn

Detta är en dagsutflykt för mig, men för er som bor längre bort finns det möjligheter att sova över och tillbringa en helg här. På Årås finns ett trevligt STF-anslutet vandrarhem i två flygelbyggnader. Det är mycket sällan jag bor på vandrarhem i min egen kommun, men här har jag faktiskt övernattat vid två tillfällen. Väldigt mysigt!

Årås kvarn restaurerades och drivs sedan 1983 av en mycket livaktig bygdegårdsförening, som ordnat många trevliga arrangemang i kvarnen under åren; konstutställningar, pubaftnar, julmarknad med mera. 2011 köpte föreningen säteriets huvudbyggnad av Sveaskog, före detta Domänverket, och restaurerade den i sista sekunden då byggnaden var i kraftigt förfall. Säteriets skog och mark ägs fortfarande av Sveaskog.

Länk till mer info om Årås kvarn och vandrarhem

Årås kvarn

En av vandrarhemsbyggnaderna

Årås säteri