Under sommaren 2020 har Ostindiefararen Götheborg varit öppen för bokade visningar. För 150 riksdaler fick jag möjlighet att borda skeppet för en guidad rundtur, och dessutom titta på utställningen om skeppet och Ostindiska kompaniets verksamhet i huset på kajen

Historien i kortversion

Svenska Ostindiska Companiet: SOIC var ett framgångsrikt handelskompani som bildades 1731 och bedrev handel med Kina fram till 1813. Under de åren gjordes 132 expeditioner med 37 skepp, där man körde hem varor som te, siden, kryddor och porslin. Skeppet Götheborg sjösattes 1738 och hann göra tre resor till Kina före sin nesliga förlisning på ett välkänt grund i inloppet till Göteborgs hamn. Orsaken blev aldrig bekräftad. Slarv, berusad besättning eller försäkringsbedrägeri? En stor del av lasten bärgades, försäkringspengar föll ut och resan gick ändå med vinst.

På mitten av 1980-talet återupptogs marinarkeologiska utgrävningar av vraket, och tanken väcktes att bygga upp skeppet på nytt med gamla metoder, och att dessutom göra om resan till Kina. Ni fattar – det här är inget som några personer kommer på ena dagen och genomför nästa! Arbetet pågick från 1996 till 2005, med jakt på sponsorer och återupplivande av gamla skeppbyggnadsmetoder, jämkande av olika viljor och med mycket entusiasm, slit och ideellt arbete. Nutida föreskrifter krävde dessutom modern säkerhetsteknik och motorer, men de är helt dolda i skeppet och används bara i undantagsfall.

Projektet blev klart! Vilken storartad prestation och hantverksskicklighet! Skeppet sjösattes 2003, och i oktober 2005 seglade det iväg till Kina, för att återvända först i juni 2007.  Skeppet gjorde sedan åtta resor i Europa och Skandinavien fram till 2015. 2020 var en ny seglats planerad men den stoppades av ett ökänt virus, och nu är planen att segla iväg 2021.

Med segel, bild från 2010

Mina besök

Det är tredje gången gillt för mig, hos Ostindiefararen Götheborg. Jag var på en guidad visning under byggnadsfasen någon gång före sjösättning 2003, då den låg på varvet vid Eriksberg, sedan tittade jag på den vid kaj 2010. Detta är dock första gången jag får gå ombord, med en guide som seglat skeppet och kan berätta om livet ombord. Miljöerna ser märkligt bekanta ut; jag har sett dem på film tidigare; till exempel i Pirates of the Caribbean! Så otroligt spännande och samtidigt mysigt på något sätt, jag känner ett pirr och en stark längtan att mönstra på, klättra i riggen och sova i koj eller hängmatta i fyratimmarspass. Men det är bara en liten detalj – en svag känsla av sjösjuka fast däcket är helt still påminner mig om att jag är en riktig landkrabba…

Enligt hemsidan är det bara öppet kommande tre helger i augusti detta år (2020). Men det kommer säkert fler chanser att besöka skeppet, en levande historia och en storartad idé som blev verklighet!

Länk: SOIC

Rodret med vilket skeppet styrs

Gemytliga aktersalongen med väggfasta skåp och bänkar

Kanondäck

Kojerna (och 2020 års främsta accessoar: handspriten)

Bild från 2010