Wapnö Gård – svensk mat och agroturism

Vad är det för mat vi äter, och hur har djuren det? Den frågan är högaktuell, i och med debatterna om miljö, djurskydd, antibiotikaresistens och