Väderkvarnar – tillsammans med tulpanerna är de väl själva symbolen för Holland!? I juni är tulpansäsongen över men väderkvarnarna står stadigt i vinden i Kinderdijk, cirka en och en halv mil öster om Rotterdams centrum. Här finns världens största samling av väderkvarnar; hela nitton stycken från mitten av 1700-talet. Området utnämndes till världsarv av UNESCO år 1997.

Väderkvarnen och vattenkvarnen var tidiga mänskliga uppfinningar för att dra nytta av kraften i vatten och vind, och i det här fallet användes väderkvarnarna för att möta holländarnas behov av odlingsbar mark. Kvarnarna pumpade vatten från den lägre liggande jordbruksmarken till kanaler och bassänger, som via slussar kunde tömma överskott ut till floden vid lågvatten eller tillbaka till åkrarna i händelse av torka.

Mitt besök

Jag hade köpt biljett i förväg på Kinderdijks hemsida, men de går även att köpa på plats. Biljettpriset 19 euro inkluderar en trevlig båttur genom området och tillbaka, där en entusiastisk volontärguide berättade och svarade på frågor. Kvarnarna ses bäst från vattnet! Av de nitton väderkvarnarna är två öppna för turister, som museikvarnar. I resten bor det folk, som betalar en låg hyra men också ansvarar för kvarnens skötsel och underhåll. Vattnet pumpas numera med datorstyrda pumpar och kvarnarna är inte längre i drift, men de provkörs en gång om året för att hållas i trim.

Blokweer museikvarn, från 1600-tal men den enda som inte är original. Den brann ner 1997 och en kopia byggdes upp.

Museikvarn Nederwaard

Tänk dig att bo i en väderkvarn… tankar som pittoreskt och mysigt motas strax bort av de smala och branta trapporna, de små ytorna och oväsendet från mekaniken som dras runt av kvarnens vingar. På en vägg sitter ett foto av paret Hoek som bodde i kvarnen med sina tretton barn (på fotot tolv av dem). På Kinderdijks hemsida berättas att i två av områdets kvarnar bor nu ättlingar till familjen Hoek – som den tionde generationen på platsen från 1746 och framåt.

Familjen Hoek

Vid områdets entré ligger en servicebyggnad som förutom biljettförsäljning och information även inrymmer en välfylld souvenirbutik och ett café med gofika och enklare maträtter.  Strax intill finns en utomhusutställning med foton och berättelser om livet i Kinderdijk, en ”Fågelteater” som visar på det livliga fågellivet i området och det modernare pumphuset från 1868 som ursprungligen drevs med ånga. Ja, en trevlig och lärorik plats!

Pumphuset

Översikt

Att ta sig dit

Före mitt besök i Rotterdam hade jag kollat upp allmänna förbindelser i form av tunnelbana och bussar. Väl på plats förstod jag att det är vattenvägen som är den klart bästa: Vattenbussen: waterbus.nl  på floden Nieuwe Maas. Vattenbussen har en hållplats precis söder om Erasmusbrons fäste: Rotterdam, Erasmusbrug och går till Kinderdijk, Molenkade. Turen tar 40 minuter och ger många vackra vyer över Rotterdam från flodsidan.

Waterbus

Noas ark har ankrat i Rotterdam!